Başlangıç » Genel Bilgiler » Bölüm Hakkında

  • Harita Mühendisliği Nedir?

    Harita mühendisliği, yeryüzünün tamamının veya bir parçasının çeşitli tekniklerle (uydulardan konum belirleme, uydu görüntülerini işleme vb.) metrik anlamda ölçülmesi ve

     
  • İsim Değişikliği Gerekçeleri

    “JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ” BÖLÜM İSMİNİN “GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ” OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİ GEREKÇELERİ     Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeodezi ve Fotogrametri