Başlangıç » Genel Bilgiler » Bölüm Hakkında

  • Geomatik Mühendisliği Nedir?

    Geomatik Mühendisliği; yersel ve fotogrametrik yöntemlerle uydu ve bilgisayar teknolojilerinden yararlanarak yeryüzünün tamamının veya bir bölümünün ülkenin gereksinim duyduğu ve istenilen

     
  • İsim Değişikliği Gerekçeleri

    “JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ” BÖLÜM İSMİNİN “GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ” OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİ GEREKÇELERİ     Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeodezi ve Fotogrametri