Başlangıç » Personel » Akademik Personel » Jeodezi » Doç. Dr. Kemal Özgür HASTAOĞLU

Doç. Dr. Kemal Özgür HASTAOĞLU

 

kemalozgur Doç. Dr. Kemal Özgür HASTAOĞLU
Uzmanlık Alanları  :
 • Jeodezi
 • GPS
Telefon  :  0346 219 1010/2260
Faks :  0346 219 1165
E-Posta  :  khastaoglu@cumhuriyet.edu.tr

 

 

ÖZGEÇMİŞ

Öğretim :

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği

Karadeniz Teknik Üniversitesi

2001
Y. Lisans

Geomatik

Yıldız Teknik Üniversitesi

2005
Doktora

Geomatik

Yıldız Teknik Üniversitesi

2009

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışman(lar)ı  :

10 km’ den Küçük Geçkilerde GPS Nivelmanının Duyarlığı Üzerine Bir İnceleme, Doç. Dr. D. Uğur ŞANLI.

 

Doktora Tezi Tezi Başlığı ve  Danışman(lar)ı :

GPS Hızlı Statik Yöntem ile Heyelanların İzlenebilirliğinin Araştırılması: Sivas Koyulhisar Örneği, Doç. Dr. D. Uğur ŞANLI.

 

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Şantiye Şefi Atılım İnşaat (Denizli Acıpayam Ovası Arazi Toplulaştırması İşi) 2001-2002
Ar.Gör.  Yıldız Teknik  Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 2002-2009
Ar.Gör. Dr.  Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 2009-2010
Yar.Doç. Dr.  Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 2010-2014
Misafir Araştırmacı Delft University of Technology Faculty of Aerospace Engineering Mathematical Geodesy and Positioning 06.2011-09.2011
Doç. Dr.  Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 2014- …….Projelerde Yaptığı Görevler :

 1. Yürütücü, Gps ve Ps-Insar Yöntemleri Kullanılarak Heyelanların İzlenmesi ve Afet Bilgi Sistemi Tabanlı Risk Analizlerinin Gerçekleştirilmesi: Koyulhisar (Sivas) Heyelanları, TUBİTAK 111Y111 Nolu Proje, 2012-2015.
 2. Yürütücü, Uzay Radar Görüntülerinden Ps-InSAR ve DINSAR Yöntemleri Kullanılarak Heyelanların Belirlenmesi, İzlenmesi ve Heyelan Bilgi Sisteminin Oluşturulması: Kelkit Vadisi Örneği, Cumhuriyet Üniversitesi BAP M-468 Nolu Proje ,2012-2015.
 3. Yürütücü, Monitoring of landslides on east part of North Antolia Fault Zone (NAFZ) using PS-InSAR method with high resolution TerraSAR-X , Alman Uzay Ajansı GEO1232 Nolu Proje, 2012-2015.
 4. Yürütücü, Monitoring of Koyulhisar landslides using PS-InSAR method, Avrupa Uzay Ajansı,2012-2014.
 5. Danışman, Sivas İl Özel İdaresi Bünyesinde Kurulacak Olan Köydes Bilgi Sistemi Projesi, T.C. Sivas Valiliği İl Özel İdaresi, 2012-2013.
 6. Araştırmacı, Monitoring of the North Anatolian Fault Zone Between Ayvali (Ladik-Samsun) and Destek (Tasova-Amasya) by InSAR, Avrupa Uzay Ajansı 11441 Nolu Proje, 2012-2014.
 7. Araştırmacı, Examınatıon Of Tectonıc Movements In The Eastern Part Of Gedız Graben By Sar Tecnıques, Avrupa Uzay Ajansı 16570 Nolu Proje, 2013-2015.
 8. Araştırmacı, Sivas Koyulhisar Heyelanının GPS İle İzlenmesi, Cumhuriyet Üniversitesi BAP M-330 Nolu Proje,2007-2009.
 9. Araştırmacı, Aktif Fay Zonları ve Doğal Afetler: Kuzey Anadolu Fay Zonu Üzerinde Kelkit Vadisi Boyunca Yer Alan Yerleşim Alanlarının Doğal Afet Risk Analizi ve Afet Bilgi Sisteminin Oluşturulması, Devlet Planlama Teşkilatı 2006K-120220 Nolu Proje, 2006-2009.
 10. 10. Araştırmacı, Gediz Grabeninin Doğu Kesimindeki Tektonik Hareketlerin GPS ile Belirlenmesi,  Afet İşleri Genel Müdürlüğü Deprem Araştırma Dairesi UDAP-Ç-1307 Nolu Proje, 2013-2015.
 11. 11. Araştırmacı, Gediz Grabeninin Doğu Kesimindeki Tektonik Hareketlerinin GPS ve PS-InSAR Yöntemleri Kullanılarak Belirlenmesi, TUBİTAK 113Y526 Nolu Proje, 2014-2016.


DİĞER AKADEMİK FAALİYETLER :


Son Bir Yılda Uluslararası İndekslere Kayıtlı Makale/Derleme İçin Yapılan Danışmanlık Sayısı
Son Bir Yılda Projeler İçin Yapılan Danışmanlık Sayısı
Yayınlara Alınan Toplam Atıf Sayısı
Danışmanlık Yapılan Öğrenci Sayısı Tamamlanan Devam Eden
Yüksek Lisans       1
Doktora
Uzmanlık
Diğer Faaliyetler (Eser/görev/faaliyet/sorumluluk/olay/üyelik vb.)

 


ÖDÜLLER

 1. TUBİTAK BİDEP Doktora Bursu, 2007-2009.
 2. TUBİTAK Bilimsel Yayın Teşvik Programı 2011.
 3. Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel Yayın Teşvik Programı 2011.
 4. Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel Yayın Teşvik Programı 2012.
 5. TUBİTAK Bilimsel Yayın Teşvik Programı 2013.

İDARİ GÖREVLER :

 1. Bölüm Başkanlığı, 2010-2011,Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü.
 2.  Bölüm Başkanlığı, 2011-2012,Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Geomatik Mühendisliği Bölümü.
 3.  Bölüm Başkan Yardımcılığı, 2013- …, Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Geomatik Mühendisliği Bölümü. 

BİLİMSEL KURULUŞLARA ÜYELİKLER :

 1. European Geosciences Union (EGU)
 2. Türkiye Ulusal Jeodezi-Jeofizik Birliği, Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu

MESLEKİ KURULUŞLARA ÜYELİKLER VE GÖREVLER :

 1. TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
 2. TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 41. Dönem Genel Kurul Üyesi
 3. TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şube Afet Komisyonu Üyesi (2006-2008)
 4. TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 44. Dönem Genel Kurul Üyesi
 5. TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Sivas İl Temsilciliği Yönetim Kurulu Üyeliği (2012- Halen Devam Ediyor)

DİĞER AKADEMİK ETKİNLİKLER :

 

Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay (workshop), yaz okulu düzenlemesi gibi etkinliklerde yapılan başkanlıklar :

 1. Düzenleme Kurulu Başkanlığı ; Cumhuriyet Üniversitesi Geomatik Mühendisligi Bölümü Açılıs Sempozyumu, Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, Kasım 2011.
 2. Düzenleme Kurulu Başkanlığı ; Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu 2013 Bilimsel Toplantısı, Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, Kasım 2013.

Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay (workshop), yaz okulu düzenlemesi gibi etkinliklerde alınan görevler :

 1. Bilim Kurulu Üyeliği; 14. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı Bilim Kurulu, ATO Kongre ve Sergi Sarayı, Ankara, 14-17 Mayıs 2013.
 2. Bilim Kurulu Üyeliği; 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı Bilim Kurulu, Ankara Türkiye, Nisan 2011.

Son Bir Yılda Uluslararası İndekslere Kayıtlı Makale/Derleme İçin Yapılan Danışmanlık Sayısı: 2

Son Bir Yılda Projeler İçin Yapılan Danışmanlık Sayısı: 5

Yayınlara Alınan Toplam Atıf Sayısı: 38

 


YAYINLARI :

 

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

A1. K.O. Hastaoğlu,”Comparing the results of PSInSAR and GNSS on slow motion Landslides, Koyulhisar,Turkey”,  Geomatics, Natural Hazards and Risk (ISI), published online in October 2014, DOI : 10.1080/19475705.2014.978822.

A2. K.O. Hastaoğlu, “Investigation of the groundwater effect on slow-motion landslides by using dynamic Kalman filtering method with GPS: Koyulhisar town center”, Turkish Journal of Earth Sciences (ISI) , 1033-1046 pp., 2013 , DOI: 10.3906/yer-1210-10.

A3. O. Tatar, F. Poyraz, H. Gursoy, Z.Cakir, S. Ergintav, Z. Akpınar, F. Kocbulut, F. Sezen, T. Turk, K.O.Hastaoglu, A. Polat, B. L. Mesci, O. Gursoy, E. Ayazlı, R. Cakmak, A. Belgen, H.Yavasoglu, “Crustal Deformation And Kinematics Of The Eastern Part Of The North Anatolian Fault Zone (Turkey) From Gps Measurements”, TECTONOPHYSICS , 55-62 pp., 2012 , DOI: 10.1016/j.tecto.2011.11.010.

A4. K.O. Hastaoğlu, D.U. Şanlı, “Monitoring Koyulhisar landslide using rapid static GPS: a strategy to remove biases from vertical velocities”, Natural Hazards (ISI) , 1275-1294 pp., 2011 , DOI: 10.1007/s11069-011-9728-5.

A5. K.O. Hastaoğlu, D. U. Şanlı, “ACCURACY OF GPS RAPID STATIC POSITIONING: APPLICATION TO KOYULHISAR LANDSLIDE, CENTRAL TURKEY”,Survey Review (ISI) , 226-240 pp., 2011 , DOI: 10.1179/003962611X12894696205145.

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. O. Tatar, H. Gürsoy, E. Altunel, S. Akyüz, T. Topal, T. Türk, F. Poyraz, K.Ö. Hastaoğlu, F. Koçbulut, F. Sezen, Ü. Dikmen, , A. Polat, B.L. Mesci, Z. Akpınar, Z. Cakır, M. Akın, V. Karabacak, C. Zabcı, K.Ş. Kavak, G. Demir, E. Ayazlı, Ö. Gürsoy, Ç. Yalcıner, Sixth Nepal Geological Congress (NGC VI) Geology, Natural Resources, Infrastructures, Climate Change and Natural Disasters konferansı dahilinde “Sixth Nepal Geological Congress (NGC VI)” bildiri Kitapçığ” bildiri kitapçığındaki “Multidisciplinary natural hazard analysis along the eastern segments of the north Anatolian fault zone,Turkey”, 122 pp., Katmandu, Nepal, Kasım 2010.

B2. Hastaoglu, K., D. Ugur Sanli, European Geosciences Union General Assembly 2009 konferansı dahilinde “Online” bildiri kitapçığındaki “Bias on Rapid Static GPS Velocity Estimates due to Large Inter-station Height Differences: Examples from Koyulhisar Landslide in Central Turkey”, Abstract No: EGU2009-1490 pp., Viyena, Avusturya, Nisan 2009.

B3. Hastaoglu, K. , D. U. Sanli, European Geosciences Union General Assembly 2009 konferansı dahilinde “Online” bildiri kitapçığındaki “Modeling GPS rapid static positional accuracies for monitoring natural hazards: Application to Koyulhisar landslide, Turkey”, Abstract No: EGU2008-A-03010 pp., Viyena, Avusturya, Nisan 2008.

B4. T. Türk, K.Ö. Hastaoğlu, The 5th International Symposium on Mobile Mapping Technology konferansı dahilinde “The 5th International Symposium on Mobile Mapping Technology Proceedings” bildiri kitapçığındaki “Mobile GIS Application in Urban Areas and Forest Boundaries: A Case Study”, Online pp., Padua, İtalya, Mayıs 2007.

 

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. Kemal Özgür HASTAOĞLU, Fatih POYRAZ, Tarık TÜRK, Fikret KOÇBULUT, Uğur ŞANLI, Işık YILMAZ, Füsun BALIK ŞANLI, Ramazan Alper KUÇAK, Mehmet DEMĠREL, Önder GÜRSOY, Hüseyin DUMAN, “ GPS ve Ps-Insar Yöntemleri Kullanılarak Koyulhisar (Sivas) Heyelanlarının İzlenmesi: İlk Sonuçlar”, Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi,  (2014) 4 (2): 161—175 pp., 2014.

D2. Hastaoğlu K. Ö., Şanlı D. U., Poyraz F., Ayazlı İ. E., “GPS Hızlı Statik Yöntemde Troposferik Hata Hesaplama Yöntemlerinin Karşılaştırılması”, Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi , 264-274 pp., 2009.

D3. Bayram B., Poyraz F., Hastaoğlu K., Acar U., Çetin İ, “Optik Lazer Tarayıcılarla Hasarlı Otomobil Örneğinde Objelerin Modellenmesi”, Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi , 49-58 pp., 2009.

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Kemal Özgür HASTAOĞLU, Fatih POYRAZ, Mehmet DEMİREL, Tarık TÜRK, UZAL-CBS 2014 Sempozyumu dahilinde “Baskıda” bildiri kitapçığındaki “Envısat Sar Görüntüleri Kullanılarak Heyelanların İzlenilmesi”, İstanbul Türkiye, Ekim 2014.

E2. F.POYRAZ, O. TATAR, K. Ö. HASTAOĞLU, O. GÜRSOY, T. TÜRK, , F. KOÇBULUT, İ. TİRYAKİOĞLU, M. DEMİREL, H. DUMAN, R.A. KUÇAK, 7. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri 2014 Sempozyumu dahilinde “Baskıda” bildiri kitapçığındakiGediz Grabeninin Doğu Kesimindeki Tektonik Hareketlerinin Gps Ve Ps-Insar Yöntemleri Kullanılarak Belirlenmesi; İlk Sonuçlar”, Çorum, Türkiye, Ekim 2014.

E3. Kemal Özgür HASTAOĞLU, Fatih POYRAZ, Tarık TÜRK, Fikret KOÇBULUT, Uğur SANLI, Isık YILMAZ, Füsun BALIK SANLI, Ramazan Alper KUÇAK, Mehmet DEMİREL, Önder GÜRSOY, Hüseyin DUMAN, TUJK 2013 Bilimsel Toplantısı konferansı dahilinde “Baskıda” bildiri kitapçığındaki “GPS ve Ps-Insar Yöntemleri Kullanılarak Koyulhisar (Sivas) Heyelanlarının İzlenmesi”, Sivas, Türkiye, Kasım 2013

E4. M. Demirel, O. Tatar, K. Ö. Hastaoğlu, F. Poyraz, Aktif Tektonik Araştıma Grubu 17. Çalıştayı konferansı dahilinde “Aktif Tektonik Araştıma Grubu 17. Çalıştayı Bildiri Özleri” bildiri kitapçığındaki “Ps-Insar Yöntemi Kullanılarak Fayların Belirlenmesi: Koyulhisar Fay Takımı Örneği”, Baskıda pp., Antalya, Türkiye, Ekim 2013

E5. K.Ö. HASTAOĞLU, F. POYRAZ, R.A. KUÇAK, M.DEMİREL, F. NEBİPAŞAGİL, 14. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara 14-17 Mayıs 2013. konferansı dahilinde “14. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı Bildiri Özetleri Kitabı” bildiri kitapçığındaki “Gerçek Zamanlı Kinematik (RTK) GNSS Ölçü Yöntemi Kullanılarak Heyelanların İzlenebilirliğinin Araştırılması”, 91-92 pp., Ankara, Türkiye, Mayıs 2013

E6. O. Tatar, F. Poyraz, H. Gursoy, Z.Cakir, S. Ergintav, Z. Akpınar, F. Kocbulut, F. Sezen, T. Turk, K. O.Hastaoglu, A. Polat, B. L. Mesci, O. Gursoy, E. Ayazlı, R. Cakmak, A. Belgen, H.Yavasoglu, Aktif Tektonik Araştırma Grubu 15. Çalıştayı konferansı dahilinde “Aktif Tektonik Araştırma Grubu 15. Çalıştayı Bildiri Özetleri Kitabı” bildiri kitapçığındaki “Kuzey Anadolu Fay Zunu’ nun Doğu Kesiminin GPS ölçüleri ile Elde Edilen Kinematiği ve Kabuk Deformasyonu”, 33 pp., Adana, Türkiye, Ekim 2011

E7. Kemal Özgür HASTAOĞLU, Cumhuriyet Üniversitesi Geomatik Mühendisligi Bölümü Açılıs Sempozyumu konferansı dahilinde “Cumhuriyet Üniversitesi Geomatik Mühendisligi Bölümü Açılıs Sempozyumu Bildiriler CD’ si” bildiri kitapçığındaki “PS-InSAR Yöntemi Kullanılarak Heyelanların İzlenmesi”, 9 pp., Sivas, Türkiye, Kasım 2011.

E8. F. POYRAZ, O. TATAR, K. Ö. HASTAOĞLU, T.TÜRK, Ö. GÜRSOY,İ. E. AYAZLI, 13. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI konferansı dahilinde “13. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI Bildiri Özetleri Kitabı” bildiri kitapçığındaki “Elastik Atım Teorisi: Kuzey Anadolu Fay Zonu Örneği”, 81-82 pp., Ankara Türkiye, Nisan 2011.

E9. K. Özgür HASTAOĞLU, Orhan TATAR, D. Uğur ŞANLI, İ. Ercüment AYAZLI, Önder GÜRSOY, Fatih POYRAZ ve Tarık TÜRK,, Aktif Tektonik Araştırma Grubu 14. Çalıştayı konferansı dahilinde “Aktif Tektonik Araştırma Grubu 14. Çalıştayı Bildiri Özleri Kitabı” bildiri kitapçığındaki “KOYULHİSAR (SİVAS) HEYELANININ GPS YÖNTEMİ İLE İZLENMESİ”, 23 pp., Adıyaman, Türkiye, Kasım 2010.

E10. O. Tatar, T. Türk, G. Demir, H. Gürsoy, K. Ö. Hastaoğlu, A. Polat, F. Poyraz, Ö. Gürsoy ,E. Ayazlı, Aktif Tektonik Araştırma Grubu 14. Çalıştayı konferansı dahilinde “Aktif Tektonik Araştırma Grubu 14. Çalıştayı Bildiri Özleri Kitabı” bildiri kitapçığındaki “Anadolu Fay Zonu Üzerinde (Niksar-Suşehri Arasında) Meydana Gelen Heyelanların Coğrafi Bilgi Sistemleri (Cbs)İle İncelenmesi”, 60 pp., Adıyaman, Türkiye, Kasım 2010.

E11. O. Tatar, F. Poyraz, H. Gürsoy, S. Ergintav, F. Koçbulut, F. Sezen, T. Turk, K. Hastaoğlu, A. Polat, B.L. Mesci, Z. Akpınar, Ö. Gürsoy, İ. E. Ayazlı, R. Çakmak, A. Belgen , H.Yavaşoğlu, Aktif Tektonik Araştırma Grubu 14. Çalıştayı konferansı dahilinde “Aktif Tektonik Araştırma Grubu 14. Çalıştayı Bildiri Özleri Kitabı” bildiri kitapçığındaki “Kuzey Anadolu Fay Zonu Doğu Kesiminde Kelkit Vadisi Boyunca Yatay Yerkabuğu Hareketlerinin Gps İle İzlenmesi”, 59 pp., Adıyaman, Türkiye, Kasım 2010.

E12. K.Ö.HASTAOĞLU, D. U. ŞANLI, İ. E.AYAZLI, Ö. GÜRSOY, 5. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu konferansı dahilinde “5. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu Bildiriler Kitabı” bildiri kitapçığındaki “Heyelanların GPS İle İzlenmesinde Hızlı Statik Ölçü Yöntemin Doğruluğunun Araştırılması”, 503-514 pp., Zonguldak, Türkiye, Ekim 2010.

E13. Tatar O., Gürsoy H., Altunel E., Akyüz S., Topal T., Şahin M., Kavak K., Sezen F., Koçbulut F., Mesci L., Dikmen Ü., Poyraz F., Hastaoğlu K., Türk T., Ayazlı E., Gürsoy Ö., Polat A., Akpınar Z., Akın M., Demir G., Çakır Z., Zabcı C., Karabacak V., Yavaşoğlu H., Büyüksaraç A., Yalçıner Ç., Erden T., Karaman H., Aktif Tektonik Araştırma Grubu 11. Çalıştayı konferansı dahilinde “Aktif Tektonik Araştırma Grubu 11. Çalıştayı Bildiri Özleri Kitabı” bildiri kitapçığındaki “Kuzey Anadolu Fay Zonu Üzerinde Kelkit Vadisi Boyunca Yer Alan Yerleşim Alanlarının Doğal Afet Risk Analizi ve Afet Bilgi Sisteminin Oluşturulması: İlk Sonuçlar”, 14-16 pp., Gebze-Kocaeli, Türkiye, Kasım 2007

E14. Türk, T., Tatar, O., Gürsoy, H., Hastaoğlu, K.Ö., Poyraz, F., Ayazlı, İ.E. ve Gürsoy, Ö., Aktif Tektonik Araştırma Grubu 11. Çalıştayı konferansı dahilinde “Aktif Tektonik Araştırma Grubu 11. Çalıştayı Bildiri Özleri Kitabı” bildiri kitapçığındaki “KABİS (Kelkit Vadisi Afet Bilgi Sistemi) Kapsamında Gerçekleştirilen Tektonik Amaçlı Jeodezik Çalışmalar: Önerilen Coğrafi Bilgi Sistemi”, 31 pp., Gebze-Kocaeli, Türkiye, Kasım 2007

E15. Tatar, O., Gürsoy, H., Altunel, E., Akyüz, S., Topal, T., Sezen, T.F., Koçbulut, F., Mesci, B.L., Kavak, K.Ş., Dikmen, Ü., Poyraz, F., Hastaoğlu, K., Türk, T., Ayazlı, E., Gürsoy, Ö., Polat, A., Akın, M., Demir, G., Zabcı, C., Karabacak, V. Ve Çakır, Z., Çukurova Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü 30. Yıl Sempozyumu Bildiri Özleri Kitabı konferansı dahilinde “Çukurova Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü 30. Yıl Sempozyumu” bildiri kitapçığındaki “Kuzey Anadolu Fay Zonu Üzerinde Kelkit Vadisi Boyunca Yer Alan Yerleşim Alanlarının CBS Tabanlı Afet Bilgi Sistemi (KABİS) Tasarımı ve Ön Bulgular”, 191-192 pp., Adana, Türkiye, Ekim, 2007

E16. Tatar O., Türk T., Gürsoy H., Hastaoğlu K., Ayazlı E., Poyraz F., Gürsoy Ö., Zabcı C., Demir G., Dikmen Ü., Akın M., Mesci L., Koçbulut F., Kavak K., Sezen F., Polat A., TMMOB COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KONGRESİ 2007 konferansı dahilinde “TMMOB COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KONGRESİ BİLDİRİLER I, II KİTABI” bildiri kitapçığındaki “Kelkit Afet Bilgi Sistemi (Kabis) Altyapısının Oluşturulması”, 63-75 pp., Trabzon, Türkiye, Kasım 2007.

E17. O. Tatar, H. Gürsoy, E. Altunel, S. Akyüz, T. Topal, M. Şahin, K.Ş. Kavak, T.F. Sezen, F. Koçbulut, L. Mesci, Ü.Dikmen, F. Poyraz, K. Ö. Hastaoğlu, T. Türk, E. Ayazlı, Ö. Gürsoy, A. Polat, Z. Akpınar, M. Akın, G. Demir, Z. Çakır, C. Zabcı , V. Karabacak, H. Yavaşoğlu, A. Büyüksaraç, Ç. Yalçıner, T. Erden ve H. Karaman, Aktif Tektonik Araştırma Grubu 10. Toplantısı konferansı dahilinde “Aktif Tektonik Araştırma Grubu 10. Toplantısı Bildiri Özetleri Kitabı” bildiri kitapçığındaki “Kuzey Anadolu Fay zonu üzerinde Kelkit vadisi boyunca yer alan yerleşim alanlarının doğal afet risk analizi ve afet bilgi sisteminin oluşturulması: ilk sonuçlar”, 83-84 pp., İzmir, Türkiye, Kasım 2006.

E18. Orhan Tatar, GPS Çalısma Grubu (Halil Gürsoy, Muhammet Sahin, T.Fikret Sezen, Fikret Koçbulut, Levent Mesci, Fatih Poyraz, Kemal Hastaoglu, Tarık Türk, Ercüment Ayazlı, Önder Gürsoy, Ali Polat, Zafer Akpınar,Alpay Belgen, Hakan Yavasoglu,Seda Yaman, Taylan Demirel, Gökhan Kanaat, Dogan Tunçer, Metin Geyik, Mustafa Yakan, Yavuz Töre, Olcay Kıratik, Emek Dereli, Berk Uyaroglu, Caner Asılıoglu, Gökhan Ögüt,İbrahim Yıldırım, Barıs Altuner, Çagdas Sakinci, Mehmet Demirel, Serdar Kılınçarslan, Aydın Oral, Gürcan Arslan,Murat Taner Tamer, Rafet Gençalioglu, Adil Yalçın), TUJK 2006 Tektonik ve Jeodezik Aglar Çalıstayı konferansı dahilinde “TUJK 2006 Tektonik ve Jeodezik Aglar Çalıstayı Bildiri Özetleri Kitabı” bildiri kitapçığındaki “Aktif Fay Zonları ve Dogal Afetler : Kuzey Anadolu Fay Zonu Üzerinde Kelkit Vadisi Boyunca Yer Alan Yerlesim Alanlarının Dogal Afet Risk Analizi ve Afet Bilgi Sisteminin Olusturulması”, 1-9 pp., İstanbul, Türkiye, Kasım 2006

E19. Hastaoğlu K, D.U Şanlı, 2. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu konferansı dahilinde “2. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu Bildiriler Kitabı” bildiri kitapçığındaki “GPS Düşey Konum Duyarlığını Etkileyen Faktörler: GPS Nivelmanı ve Yerel GPS Jeoidi Çalışmalarına Yönelik Çıkarımlar”, 466-476 pp., İstanbul, Türkiye, Kasım 2005.

E20. Hastaoğlu, K., D.U. Şanlı, C. Mertcan, B. Akpınar ve K. Çoban, TUJK 2004 Bilimsel Toplantıs konferansı dahilinde “TUJK 2004 Bilimsel Toplantısı Bildiri Özleri” bildiri kitapçığındaki “10 km lik bir güzergahta GPS nivelmanının iyileştirilmesi üzerine bir araştırma”, Online pp., Zonguldak, Türkiye, Ekim 2004.

 

F. Diğer yayınlar :

F1. Hastaoglu Kemal Özgür, (2012),Heyelanların Jeodeizk Yöntemler İle İzlenmesi, HKMO İstanbul Bülten , Şubat 2012 37-38.