Lisans Öğretim Planı

 

 

 

GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ LİSANS EĞİTİM PLANI (8 YARIYILLIK)

 

 

1. YIL

1.Yarıyıl

2. Yarıyıl

Kodu Dersin Adı

T

U

K

AKTS

Kodu Dersin Adı

T

U

K

AKTS

KİM 1041 Genel Kimya

3

0

3

4

FİZ 1112 Genel Fizik- II

4

0

4

7

FİZ 1111 Genel Fizik- I

4

0

4

7

MAT 1156 Genel Matematik- II

4

0

4

5

MAT 1155 Genel Matematik- I

4

0

4

5

UATA 1002 Atatürk İlk. ve İnk. T. II

2

0

2

2

UATA 1001 Atatürk İlk.ve İnk.T.- I

2

0

2

2

UTÜR 1002 Türk Dili II

2

0

2

2

UTÜR 1001 Türk Dili- I

2

0

2

2

UYDİ 1002 Yabancı Dil II

2

0

2

2

UYDİ 1001 Yabancı Dil- I

2

0

2

2

GEO 1002 Ölçme Bilgisi-I

2

2

3

6

MAT 1166 Lineer Cebir

2

0

2

5

GEO 1004 Analitik Geometri ve Trigonometri

3

0

3

6

GEO 1003 Geomatik Müh. Giriş

2

0

2

3

  Toplam

21

0

21

30

Toplam

19

2

20

30

2. YIL

3.Yarıyıl

4. Yarıyıl

Kodu Dersin Adı

T

U

K

AKTS

Kodu Dersin Adı

T

U

K

AKTS

MAT 2217 Diferansiyel  Denk.

3

0

3

4

GEO 2002 Sayısal Görüntü İşleme

2

0

2

4

GEO 2001 Olasılık ve İstatistik

3

0

3

5

GEO 2004 Yükseklik Ölçmeleri

3

0

3

5

ENF 1012 Temel Bilgisayar Bilimleri

2

1

2.5

3

GEO 2006 Bilgisayar Destekli Harita Çizim

2

2

3

6

GEO 2005 Ölçme Bilgisi-II

2

2

3

6

GEO 2008 Sayısal Analiz

3

0

3

4

GEO 2007 Kartoğrafya

2

0

2

5

GEO 2010 Fotogrametri-I

2

0

2

5

GEO 2013 Mühendislik Etiği

2

0

2

3

GEO 2012 Veritabanı Yönetimi

2

1

2,5

4

GEO 2011 Koordinat Sistemleri

2

0

2

4

JEO 2032 Genel Jeoloji

2

  0     2         2
  Toplam

16

3

17,5

30

Toplam

16

4

  17,5

30

 

 3. YIL

5.Yarıyıl

6. Yarıyıl

Kodu Dersin Adı

T

U

K

AKTS

Kodu Dersin Adı

T

U

K

AKTS

GEO 3001 Fotogrametri-II

3

0

3

5

GEO 3002 Dengeleme Hesabı

4

0

4

7

GEO 3003 Uydu Ölçme Teknikleri

2

0

2

3

GEO 3004 Jeodezi-II

2

0

2

4

GEO 3005 Hata Kuramı ve Parametre Kestirimi

3

0

3

6

GEO 3006 Uzaktan Algılama Uygulaması

1

1

1,5

4

GEO 3007 Uzaktan Algılama

3

0

3

5

GEO 3008 Coğrafi Bilgi sistemleri

3

0

3

5

GEO 3009 Kadastro Bilgisi

2

0

2

4

GEO 3016 Arazi Çalışması

3

3

4,5

7

GEO 3011 Jeodezi-I

2

0

2

4

Seçimlik Ders

Seçimlik Ders

GEO 3013 Jeodezik Astronomi

2

0

2

3

GEO 3012 Bilgisayar Destekli Kartoğrafya

2

0

2

3

GEO 3015 Sayısal Yükseklik Modeli

2

0

2

3

GEO 3014 Taşınmaz Hukuku

2

0

2

3

Toplam

17

0

17

30

Toplam

15

4

17

30

4. YIL

7.Yarıyıl

8. Yarıyıl

Kodu Dersin Adı

T

U

K

AKTS

Kodu Dersin Adı

T

U

K

AKTS

GEO 4001 Kentsel Toprak Düzenlemesi

3

0

3

6

GEO 4002 Kırsal Toprak Düzenlenmesi

2

0

2

6

GEO 4003 Yol Projesi

2

1

2.5

5

TMB 4002 İş Güvenliği ve Sağlığı

2

0

2

4

GEO 4005 Uydu Jeodezisi

2

0

2

5

GEO 4004 Mühendislik Ölçmeleri

3

0

3

6

TMB 4001 Mühendislik Ekonomisi

2

0

2

4

GEO 4006 Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulaması

1

1

1.5

5

GEO 4497 Mühendislik Projeleri

0

3

1.5

5

GEO 4497 Mühendislik Projeleri

0

3

1.5

5

GEO 4499 Bitirme Ödevi

0

2

1

8

GEO 4499 Bitirme Ödevi

0

2

1

8

Seçimlik Ders

Seçimlik Ders

GEO 4007 Taşınmaz Değerlemesi

2

0

2

3

GEO 4008 Deformasyon Ölçmeleri

2

0

2

3

GEO 4009 Fiziksel Jeodezi

2

0

2

3

GEO 4010 Kentsel Planlama

2

0

2

3

GEO 4012  Şehir ve Kültür    2   0     2         3
Toplam

11

6

14

30

Toplam

10

6

13

    30

Mezuniyet için toplam kredi: 138,5 ,  Toplam saat: (T+U)=125+27=152

 

STAJ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Mezuniyet için 2. Sınıf sonunda 20 iş günü ve 3. Sınıf sonunda 25 iş günü olmak üzere toplam 45 iş günü staj yapılması zorunludur.