Doç. Dr. Tarık TÜRK

 

turk Doç. Dr. Tarık TÜRK
Uzmanlık Alanları  :
  • Fotogrametri
  • Uzaktan Algılama
  • Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)
Telefon  : 346-2191010 / 2438
Faks : 346-2191165
E-Posta  :  tturk@cumhuriyet.edu.tr

 

EĞİTİM BİLGİLERİ 

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği

Yıldız Teknik Üniversitesi

1997-2001
Yüksek Lisans

Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği / Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri

Yıldız Teknik Üniversitesi

2002-2004
Doktora

Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği / Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri

Yıldız Teknik Üniversitesi

2004-2009


GÖREVLER

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Doç. Dr. Geomatik Mühendisliği Bölümü / Mühendislik Fakültesi / Cumhuriyet Üniversitesi 2014 (Eylül)- Devam
Konuk Araştırmacı Faculty of Geo-Information Science and Earth Observation (ITC) / University of Twente / Hollanda – Üç ay 2011 Eylül – 2011 Aralık
Yrd. Doç. Dr. Geomatik Mühendisliği Bölümü / Mühendislik Fakültesi / Cumhuriyet Üniversitesi 2010 – 2014
Dr. Arş. Gör. Geomatik Mühendisliği Bölümü / Mühendislik Fakültesi / Cumhuriyet Üniversitesi 2009-2010
Arş. Gör. İnşaat Fakültesi / Yıldız Teknik Üniversitesi 2002-2009
Arş. Gör. Mühendislik Fakültesi / Cumhuriyet Üniversitesi 2002-2002

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 

Murat Fatih TUNA, 2013. Pazarlama Kapsamında Coğrafi Bilgi Sistemleri’nin Konut Fiyatlarının Belirlenmesinde Kullanımı: Ankara İlinde Bir Uygulama. Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas. (Eş Danışman) – Tamamlandı

 

Projelerde Yaptığı Görevler

Sıra No

Proje Adı

Kurum

Bütçe (TL)

Tarih

Projedeki Görevi

 

1

Optik Uydu Görüntüleri Yardımıyla Heyelan Alanlarında Meydana Gelen Yatay Yer Değiştirmelerin Belirlenmesi:Kuzey Anadolu Fay Zonu (KAFZ) (Sivas İli Koyulhisar İlçesi ve Civarı) Örneği

 

TÜBİTAK

 

 

 

121.920

Eylül 2013 -

Eylül 2015

 

YÜRÜTÜCÜ

 

  

2

GPS ve PS-INSAR Yöntemleri Kullanılarak Heyelanların İzlenmesi ve Afet Bilgi Sistemi Tabanlı Risk Analizlerinin Gerçekleştirilmesi: Koyulhisar (Sivas) Heyelanları TÜBİTAK 222.920 Ocak 2012 -

Ocak 2015

ARAŞTIRMACI

 

3

Gediz Grabeni’nin Doğu Kesimindeki Tektonik Hareketlerin GPS ile Belirlenmesi  AFAD  64.000  Eylül 2013 - Eylül 2015  ARAŞTIRMACI

 

  

4

Uzay Radar Görüntülerinden Ps-InSAR ve DINSAR Yöntemleri Kullanılarak Heyelanların Belirlenmesi, İzlenmesi ve Heyelan Bilgi Sisteminin Oluşturulması: Kelkit Vadisi Örneği Cumhuriyet Üniversitesi (CÜBAP) 128.650 Nisan 2012 -

Nisan 2015

ARAŞTIRMACI

5

Sivas İl Özel İdaresi KÖYDES (Köylerin Altyapısının Desteklenmesi)  Bilgi Sistemi Projesi T.C. Sivas Valiliği İl Özel İdaresi  25.000 Aralık 2012 – Aralık 2013  DANIŞMAN

  

6

Aktif Fay Zonları ve Doğal Afetler: Kuzey Anadolu Fay Zonu Üzerinde Kelkit Vadisi Boyunca Yer Alan Yerleşim Alanlarının Doğal Afet Risk Analizi ve Afet Bilgi Sisteminin Oluşturulması  

Devlet Planlama Teşkilatı (DPT)

3.000.000 Nisan 2006 -

Nisan 2009

ARAŞTIRMACI

 7

Afet Bilgi Sistemi Altyapısının Oluşturulması ve Kuzey Anadolu Fay Zonu Üzerinde (Erbaa) Uygulanması Cumhuriyet Üniversitesi (CÜBAP)  15.000

 

Haziran 2007 – Aralık 2008 ARAŞTIRMACI

 

İdari Görevler

  • Geomatik Mühendisliği Bölüm Başkanı (2014 Kasım – Devam)
  • Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Anabilim Dalı Başkanı (2011-Devam)
  • Erasmus ve Farabi Bölüm Koordinatörü (2012 Mart – 2014 Ekim)
  • Geomatik Mühendisliği Bölüm Başkan Yrd. (2011-2012)

 

Ödüller

Ödülün Adı Alındığı Kuruluş Yılı
Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü TÜBİTAK 2013
IV. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (UZAL-CBS 2012) Sempozyumu En İyi Poster Sunum Ödülü Bülent Ecevit Üniversitesi 2012
Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü TÜBİTAK 2012
Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü Cumhuriyet Üniversitesi 2012
Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü TÜBİTAK 2008

 

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Tarık Türk, 2013. Investigating Environmental Health Studies Using Geographical Information Systems: Cancer Case Study. Polish Journal of Environmental Studies, 22, 5 (2013), 1505-1517.

A2. Turk, T., Gumusay, U. and Tatar, O., 2012. Creating infrastructure for seismic microzonation by Geographical Information Systems (GIS): A case study in the North Anatolian Fault Zone (NAFZ). Computers & Geosciences, 43 (2012), 167-176.

A3. Orhan Tatar, Fatih Poyraz, Halil Gürsoy, Ziyadin Cakir, Semih Ergintav, Zafer Akpınar,Fikret Koçbulut, Fikret Sezen, Tarık Türk, Kemal Ö. Hastaoğlu, Ali Polat, B. Levent Mesci, Önder Gürsoy, İ. Ercüment Ayazlı, Rahşan Çakmak, Alpay Belgen, Hakan Yavaşoğlu, 2012. Crustal deformation and kinematics of the Eastern Part of the North Anatolian Fault Zone (Turkey) from GPS measurements. Tectonophysics, 518-521 (2012), 55-62.

A4. Turk, T., Gumusay, M.U., 2008. Infrastructure Management and Construction in Urban Areas With a Different Approach from Traditional GIS Design. Fresenius Environmental Bulletin, 17(6), 767-772.

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. Turk, T., Kitapci, O., Dortyol, I. T., 2013. The Usage of Geographical Information Systems (GIS) in the Marketing Decision Making Process: A Case Study for Determining Supermarket Locations. 2nd International Conference on Strategic Innovative Marketing, 13–17 September 2013, Prague, The Czech Republic.

B2. Tatar, O., Gürsoy, H., Altunel, E., Akyüz, S., Topal, T., Türk, T., Poyraz, F., Hastaoğlu, K., Koçbulut, F., Sezen, F., Dikmen, Ü., Polat, A., Mesci, L., Akpınar, Z., Çakır, Z., Akın, M., Karabacak, V., Zabcı, C., Kavak, K.Ş., Demir, G., Ayazlı, E., Gürsoy, Ö. and Yalçıner, Ç., 2010. Multidisciplinary natural hazard analysis along the eastern segments of the north Anatolian fault zone,Turkey. Sixth Nepal Geological Congress (NGC VI) Geology, Natural Resources, Infrastructures, Climate Change and Natural Disasters, 15-17 November 2010, Kathmandu, Nepal.

B3. Turk, T., Gümüşay, Ü., 2008. Design and Application of Disaster Information System Infrastructure on the North Anatolian Fault Zone (NAFZ). ISPRS XXI. Congress, 02-11 July 2008, Beijing, China.

B4. Turk, T, Hastaoğlu K., 2007. Mobile GIS Application in Urban Areas and Forest Boundaries: A Case Study. The 5th International Symposium on Mobile Mapping Technology, May 28-31 2007, Padua University, Italy.

B5. Turk, T., 2006. Location Based Services (LBS) and Related Standards. International Symposium on Geospatial Databases for Sustainable Development, September 25-30 2006, Goa, India.

B6. Turk, T., Gümüşay, Ü., 2004. GIS Design and Application for Tourism. ISPRS XX. Congress, July 12-23 2004, Istanbul, Turkey.

B7. Batuk, F., Emem, O., Alkış, Z., Gümüşay, Ü., Eraslan, C., Helvacı, C., Demir, N., Turk, T., Bayram, B. ve Alkış, A., 2004. Developing of Turkey s Disaster Management Standards for E-government. ISPRS XX. Congress, July 12-23 2004, Istanbul, Turkey.

B8. Eraslan, C., Alkış, Z., Emem, O., Helvacı, C., Batuk, F., Gümüşay, Ü., Demir, N., Turk, T., Bayram, B. ve Alkış, A., 2004. System Design of Disaster Management Information System in Turkey as a Part of E-government. ISPRS XX. Congress, July 12-23 2004, Istanbul, Turkey.

C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

C1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. Türk, T., 2013. Hava Fotoğrafı ve Optik Uydu Görüntüleri Yardımıyla Yatay Yer Değiştirmelerin Belirlenmesi. Havacılık ve Uzay Teknolojileri Dergisi, 6, 1, 71-79.

D2. Türk, T., 2011. Türkiye de Meydana Gelen Suçların Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ile İncelenmesi. HKM Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi, 104, 14-20.

D3. Türk, T., 2008. Adres Kayıt Sistemi ile Kent Bilgi Sistemleri nin Bütünleştirilmesi. HKM Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi, 99, 13-22.

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1 Hastaoğlu, K.Ö., Poyraz, F., Türk, T., Koçbulut, F., Şanlı, U., Yılmaz, I., Şanlı, F., Kuçak, A., Demirel, M., Gürsoy, Ö. Duman, H. GPS ve PS-Insar Yöntemleri Kullanılarak Koyulhisar (Sivas) Heyelanlarının İzlenmesi: İlk Sonuçlar. Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu (TUJK) 2013 Doğal Afetler ve Jeodezi Çalıştayı, 7-8 Kasım 2013, Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas.

E2. Türk, T., 2013. Doğal Afet Yönetiminde İnsansız Hava Araçları’nın (İHA) Kullanılması. Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği VII. Teknik Sempozyumu (TUFUAB 2013), 23-25 Mayıs 2013, KTÜ, Trabzon.

E3. Türk, T., 2012. Hava Fotoğrafı ve Optik Uydu Görüntüleri Yardımıyla Yatay Yer Değiştirmelerin Belirlenmesi, IV. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (UZAL-CBS 2012) Sempozyumu, 16-19 Ekim 2012, Bülent Ecevit Üniveristesi, Zonguldak.

E4. Tatar, O., Poyraz, F., Gürsoy, H., Çakır, Z., Ergintav, S., Akpınar, Z., Koçbulut, F., Sezen, F., Türk, T., Hastaoğlu, K.Ö., Polat, A., Mesci, L., Gürsoy, Ö., Ayazlı, İ.E., Çakmak, R., Belgen, A. ve Yavaşoğlu, H., 2011. Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun Doğu Kesiminin GPS Ölçümleri ile Elde Edilen Kinematiği ve Kabuksal Deformasyonu. Aktif Tektonik Araştırma Grubu (ATAG) 15. Çalıştayı, 19-22 Ekim 2011, Adana.

E5. Türk, T., 2011. Ülkemizdeki Adalet Verilerinin Değerlendirilmesinde CBS nin Önemi. 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 18-22 Nisan 2011, Ankara.

E6. Poyraz, F., Tatar, O., Hastaoğlu, K.Ö., Türk, T., Gürsoy, Ö. ve Ayazlı, İ.E., 2011. Elastik Atım Teorisi: Kuzey Anadolu Fay Zonu Örneği. 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 18-22 Nisan 2011, Ankara.

E7. Tatar, O., Poyraz, F., Gürsoy, H., Ergintav, S., Koçbulut, F., Sezen, F., Türk, T., Hastaoğlu, K., Polat, A., Mesci, L., Akpınar, Z., Gürsoy, Ö., Ayazlı, İ.E., Çakmak, R., Belgen, A. ve Yavaşoğlu, H., 2010. Kuzey Anadolu Fay Zonu Doğu Kesiminde Kelkit Vadisi Boyunca Yatay Yerkabuğu Hareketlerinin GPS İle İzlenmesi. Aktif Tektonik Araştırma Grubu (ATAG) 14. Çalıştayı, 03-06 Kasım 2010, Adıyaman.

E8. Tatar, O., Türk, T., Demir, G., Gürsoy, H., Hastaoğlu, K. Ö., Polat, A., Poyraz, F., Gürsoy, Ö., Ayazlı, İ.E., 2010. Kuzey Anadolu Fay Zonu Üzerinde (Niksar-Suşehri Arasında) Meydana Gelen Heyelanların Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ile İncelenmesi. Aktif Tektonik Araştırma Grubu (ATAG) 14. Çalıştayı, 03-06 Kasım 2010, Adıyaman.

E9. Hastaoğlu, K.Ö., Tatar, O., Şanlı, D.U., Ayazlı, İ.E., Gürsoy, Ö., Poyraz, F. ve Türk, T., 2010. Koyulhisar (Sivas) Heyelanının GPS Yöntemi İle İzlenmesi. Aktif Tektonik Araştırma Grubu (ATAG) 14. Çalıştayı, 03-06 Kasım 2010, Adıyaman.

E10. Türk T., 2009. Adres Kayıt Sistemi ile Kent Bilgi Sistemleri nin Bütünleştirilmesinin Gerekliliği, 12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 11-15 Mayıs 2009, ODTÜ, Ankara.

E11. Tatar O., Türk T., Gürsoy H., Hastaoğlu K., Ayazlı E., Poyraz F., Gürsoy Ö., Zabcı C., Demir G., Dikmen Ü., Akın M., Mesci L., Koçbulut F., Kavak K., Sezen F., Polat A., 2007. Kelkit Afet Bilgi Sistemi (KABİS) Altyapısının Oluşturulması. 1. Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Kongresi, 30 Ekim – 2 Kasım 2007, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.

E12. Türk, T., 2007. ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) Faaliyetlerinde CBS nin Kullanımı. 11. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 2-6 Nisan 2007, Ankara.

E13. Tatar, O., Gürsoy, H., Altunel, E., Akyüz, S., Topal, T., Sezen, T.F., Koçbulut, F., Mesci, B.L., Kavak, K.Ş., Dikmen, Ü., Poyraz, F., Hastaoğlu, K., Türk, T., Ayazlı, E., Gürsoy, Ö., Polat, A., Akın, M., Demir, G., Zabcı, C., Karabacak, V. ve Çakır, Z., 2007. Kuzey Anadolu Fay Zonu Üzerinde Kelkit Vadisi Boyunca Yer Alan Yerleşim Alanlarının CBS Tabanlı Afet Bilgi Sistemi (KABİS) Tasarımı ve Ön Bulgular. Çukurova Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü 30. Yıl Sempozyumu, 25-27 Ekim 2007, Adana.

E14. Tatar, O., Gürsoy, H., Altunel, E., Akyüz, S., Topal, T., Sezen, T.F., Koçbulut, F., Mesci, B.L., Kavak, K.Ş., Dikmen, Ü., Türk, T., Poyraz, F., Hastaoğlu, K., Ayazlı, E., Gürsoy, Ö., Polat, A., Akın, M., Demir, G., Zabcı, C., Karabacak, V. ve Çakır, Z., 2007. Kuzey Anadolu Fay Zonu Üzerinde Kelkit Vadisi Boyunca Yer Alan Yerleşim Alanlarının Doğal Afet Risk Analizi, CBS Tabanlı Afet Bilgi Sistemi (KABİS) Tasarımı: Proje Tanıtımı ve Ön Bulgular. Aktif Tektonik Araştırma Grubu (ATAG) 11. Çalıştayı, TÜBİTAK-MAM, Gebze, Kocaeli.

E15. Türk, T., Tatar, O., Gürsoy, H., Hastaoğlu, K.Ö., Poyraz, F., Ayazlı, İ.E. ve Gürsoy, Ö., 2007. KABİS (Kelkit Vadisi Afet Bilgi Sistemi) Kapsamında Gerçekleştirilen Tektonik Amaçlı Jeodezik Çalışmalar: Önerilen Coğrafi Bilgi Sistemi. Aktif Tektonik Araştırma Grubu (ATAG) 11. Çalıştayı, TÜBİTAK-MAM, Gebze Kocaeli.

E16. Tatar, O., Gürsoy, H., Altunel, E., Akyüz, S., Topal, T., Şahin, M., Kavak, K.Ş., Sezen, F., Koçbulut, F., Mesci, L., Dikmen, Ü., Poyraz, F., Hastaoğlu, K., Türk, T., Ayazlı, E., Gürsoy, Ö., Polat, A., Akpınar, Z., Akın, M., Demir, G., Çakır, Z., Zabcı, C., 2006. Kuzey Anadolu Fay Zonu Üzerinde Kelkit Vadisi Boyunca Yer Alan Yerleşim Alanlarının Doğal Afet Risk Analizi ve Afet Bilgi Sisteminin Oluşturulması: İlk Sonuçlar. Aktif Tektonik Araştırma Grubu (ATAG) 10. Toplantısı, 2-4 Kasım 2006, İzmir.

E17. Tatar, O., Gürsoy, H., Şahin, M., Sezen, T.F., Koçbulut, F., Mesci, L., Poyraz, F., Hastaoğlu, K.Ö., Türk, T., Ayazlı, İ.E., Gürsoy, Ö., Polat, A., Akpınar, Z., Belgen, A. ve Yavaşoğlu, H., 2006. Aktif Fay Zonları ve Doğal Afetler : Kuzey Anadolu Fay Zonu Üzerinde Kelkit Vadisi Boyunca Yer Alan Yerleşim Alanlarının Doğal Afet Risk Analizi ve Afet Bilgi Sisteminin Oluşturulması. TUJK 2006, Tektonik ve Jeodezik Ağlar Çalıştayı, 16-18 Kasım 2006, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.

F. Diğer yayınlar :

F1. Tarık Türk, Şubat 2012. Doğal Afet Süreci’nde Geomatik/Harita/Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği ve CBS’nin Önemi. TMMOB Harita Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Bülteni, Sayfa:39

F2. Tarık Türk, Olgun Kitapçı, Murat Fatih Tuna, Ekim 2013. Konut Fiyatlarının Belirlenmesinde Coğrafi Bilgi Sistemleri’nin (CBS) Kullanılması: Ankara Örneği, 18. ESRI Kullanıcılar Konferansı, ODTÜ, Ankara.