Başlangıç » Personel » Akademik Personel » Kamu Ölçmeleri » Yrd. Doç. Dr. İsmail Ercüment AYAZLI

Yrd. Doç. Dr. İsmail Ercüment AYAZLI

 

ercument Yrd. Doç. Dr. İsmail Ercüment AYAZLI
Uzmanlık Alanları  :
  • Kamu Ölçmeleri
Telefon  : 346-219-1010/2465
Faks : 346-219-1110
E-Posta  :  eayazli@cumhuriyet.edu.tr - ayazli@outlook.com

 

 

ÖZGEÇMİŞ

EĞİTİM BİLGİLERİ

Ülke

Üniversite

Fakülte/Enstitü

Öğrenim Alanı

Derece

Mezuniyet Yılı

Türkiye Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Doktora 2011
Türkiye Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Yüksek Lisans 2006

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Kurum/Kuruluş

Ülke

Şehir

Bölüm/Birim

Görev Türü

Görev Dönemi

Cumhuriyet Üniversitesi Türkiye Sivas  Harita Mühendisliği Yrd. Doç. Dr. 2011-
Yıldız Teknik Üniversitesi Türkiye İstanbul  Harita Mühendisliği Araştırma Görevlisi 2005-2011
Cumhuriyet Üniversitesi Türkiye Sivas  Geomatik Mühendisliği Araştırma Görevlisi 2003-2005

UZMANLIK ALANLARI

Uzmanlık Alanları

Diğer

PROJE DENEYİMİ

Proje Adı

Kurum

Bütçe

Tarih

Görev

Proje Türü

Aktif Fay Zonları ve Doğal Afetler: Kuzey Anadolu Fay Zonu Üzerinde Kelkit Vadisi Boyunca Yer Alan Yerleşim Alanlarının Doğal Afet Risk Analizi ve Afet Bilgi Sisteminin Oluşturulması Cumhuriyet Üniversitesi 3000000 01.04.2006-01.12.2009 Araştırmacı/Uzman Kurumsal (BAP v.b.)
1. VE 2. BOĞAZ KÖPRÜLERİNİN TETİKLEDİĞİ KENTSEL BÜYÜMENİN SİMULASYON MODELİNİN YARATILMASI VE BU MODELİN 3. KÖPRÜ ALTERNATİF GÜZERGAHLARINA UYGULANARAK KORUMA ALANLARINA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Cumhuriyet Üniversitesi 15000 01.06.2008-01.06.2011 Araştırmacı/Uzman Kurumsal (BAP v.b.)
Uzay Radar Görüntülerinden Ps-InSAR ve DINSAR Yöntemleri Kullanılarak Heyelanların Belirlenmesi, İzlenmesi ve Heyelan Bilgi Sisteminin Oluşturulması: Kelkit Vadisi Örneği Cumhuriyet Üniversitesi 128650 01.04.2012-01.04.2015 Araştırmacı/Uzman Kurumsal (BAP v.b.)

DİĞER AKADEMİK FAALİYETLER

Son Bir Yılda Uluslararası İndekslere Kayıtlı Makale/Derleme İçin Yapılan Danışmanlık Sayısı
Son Bir Yılda Projeler İçin Yapılan Danışmanlık Sayısı
Yayınlara Alınan Toplam Atıf Sayısı
Danışmanlık Yapılan Öğrenci Sayısı Tamamlanan Devam Eden
Yüksek Lisans
Doktora
Uzmanlık
Diğer Faaliyetler (Eser/görev/faaliyet/sorumluluk/olay/üyelik vb.)

ÖDÜLLER

Ödülün Adı

Alındığı Kuruluş

Yılı

Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı TÜBİTAK Başkanlık 2011


YAYINLARI

                 SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler

Tatar O., Poyraz F., Gursoy H., Cakir Z.,Ergintav S., Akpınar Z., Kocbulut F., Sezen F., Turk T., Hastaoglu K. O., Polat A., Mesci B.L., Gursoy O., Ayazlı I.E., Cakmak R., Belgen A., Yavasoglu H., (2011), Crustal deformation and kinematics of the Eastern Part of the North Anatolian Fault Zone (Turkey) from GPS measurements, Tectonophysics, Yıl:2011 (Baskıda)
Ayazlı E., Helvacı C., Batuk F., Stoter J., (2011), Designing Three Dimensional Property Right Database For Turkey, African Journal of Business Management, Yıl: 2011 (Baskıda)

Diğer dergilerde yayınlanan makaleler

Emem O., Batuk F., Ayazlı E., (2008), UKVA Kapsamında UVDF-GML Tasarımı, HKM Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi, Yıl: 2008, Sayı: 99, Ankara, 2008
Hastaoğlu K., Şanlı D., Poyraz F., Ayazlı E., (2009), GPS Hızlı Statik Yöntemde Troposferik Hata Hesaplama Yöntemlerinin Karşılaştırılması, Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, Yıl: 2009, Sayı: 4, Sayfa: 264-275, Yıldız Teknik Üniversitesi, ISSN: 1304-7191, İstanbul, Aralık 2009

Hakemli konferans/sempozyumların bildiri kitaplarında yer alan yayınlar

Tatar, O., (Halil Gürsoy, Muhammet Şahin, T.Fikret Sezen, Fikret Koçbulut, Levent Mesci, Fatih Poyraz, Kemal Hastaoğlu, Tarık Türk, Ercüment Ayazlı, Önder Gürsoy, Ali Polat, Zafer Akpınar, Alpay Belgen, Hakan Yavaşoğlu, Seda Yaman, Taylan Demirel, Gökhan Kanaat, Doğan Tunçer, Metin Geyik, Mustafa Yakan, Yavuz Töre, Olcay Kıratik, Emek Dereli, Berk Uyaroğlu, Caner Aşılıoğlu, Gökhan Öğüt, İbrahim Yıldırım, Barış Altuner, Çağdaş Sakinci, Mehmet Demirel, Serdar Kılınçarslan, Aydın Oral, Gürcan Arslan, Murat Tan
Tatar O., Türk T., Gürsoy H., Hastaoğlu K., Ayazlı E., Poyraz F., Gürsoy Ö., Zabcı C., Demir G., Dikmen Ü., (2007), Kelkit Vadisi Afet Bilgi Sistemi (KABİS) Altyapısının Oluşturulması, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 30 Ekim-02 Kasım, Trabzon
Ayazlı E., Batuk F., (2007), Fabrika Yerlerinin CBS ve ÇÖKV ile Belirlenmesi, YA/EM 2007- Yöneylem Araştırması / Endüstri Mühendisliği 27. Ulusal Kongresi, 2-4 Temmuz 2007, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir
Ayazlı E., Emem O., Batuk F., (2007), Üç Boyutlu Mülkiyet Veritabanı Tasarımı Üzerine Bir Çalışma, Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği IV. Sempozyumu,5-7 Haziran 2007, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul
Ayazlı E., Batuk F., (2007), Üç Boyutlu Kadastro Gereksinimi, 11. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı,2-6 Nisan 2007, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi, Ankara
Hastaoğlu K., Şanlı D., Ayazlı E., Gürsoy Ö., (2010), Heyelanların GPS İle İzlenmesinde Hızlı Statik Ölçü Yönteminin Doğruluğunun Araştırılması, 5. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Zonguldak, 20-22 Ekim 2010
POYRAZ F., TATAR O., HASTAOĞLU K., TÜRK T., GÜRSOY Ö., AYAZLI E., (2011), ELASTİK ATIM TEORİSİ: KUZEY ANADOLU FAY ZONU ÖRNEĞİ, TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI 13. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI 18 &#8211 22 NİSAN 2011, ANKARA
Ayazlı E., Batuk F., Demir H., (2011), Kentsel Yayılma Simülasyon Modelleri Ve Hücresel Otomat, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 18-22 Nisan 2011, Ankara
AYAZLI E., BATUK F., STOTER J., (2008), THREE DİMENSİONAL PROPERTY RİGHT PROBLEMS AND SUGGESTİONS FOR TURKEY, ISPRS CONGRESS, BEİJİNG, PEOPLE&#8217S REPUBLİC OF CHİNA, 03-11 JULY
Hastaoğlu K., Şanlı D., Ayazlı E., (2009), Bias on Rapid Static GPS Velocity Estimates due to Large Inter-station Height Differences: Examples from Koyulhisar Landslide in Central Turkey, EGU General Assembly 2009, 19-24 April, 2009 in Vienna, Austria
Ayazlı E., Batuk F., Kleinschmit B., (2010), Simulating Landuse Changes Driven By A 3rd Bosphorus Bridge, ASPRS/CaGIS 2010 Fall Specialty Conference in conjunction with a special joint symposium of ISPRS Technical Commission IV and AutoCarto 2010, November 15-18, 2010, Orlando, Florida