Başlangıç » Personel » Akademik Personel » Kartoğrafya » Yrd. Doç. Dr. Önder GÜRSOY

Yrd. Doç. Dr. Önder GÜRSOY

 

Yrd. Doç. Dr. Önder GÜRSOY
Uzmanlık Alanları  :
  • Kartoğrafya
  • Uzaktan Algılama
Telefon  :  346-2191010/ 2458
Faks :
E-Posta  :  ogursoy@cumhuriyet.edu.tr

 

EĞİTİM BİLGİLERİ

Ülke
Üniversite
Fakülte/Enstitü
Öğrenim Alanı
Derece
Mezuniyet Yılı
Türkiye İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü Doktora 2012
Türkiye İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü Yüksek Lisans 2006
Türkiye İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fekültesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü Lisans 2003


AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Kurum/Kuruluş
Ülke
Şehir
Bölüm/Birim
Görev Türü
Görev Dönemi
Cumhuriyet Üniversitesi Türkiye Sivas Harita Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi (Dr.) 2005-
İstanbul Teknik Üniversitesi Türkiye İstanbul Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi 2005-2012


UZMANLIK ALANLARI

Uzmanlık Alanları
Geomatik Mühendisliği, uzaktan algılama, sayısal görüntü işleme, görüntü zenginleştirme ve
değerlendirme, litolojik sınıflandırma, kartografya.


PROJE DENEYİMİ

Proje Adı
Kurum
Bütçe
Tarih
Görev
Proje Türü
Fay Zonları Boyunca  Jeolojik Jeomorfolojik Farklılık ve Benzerliklerin Uzaktan
Algılama Yöntemleri ile Belirlenerek Atımların İncelenmesi: Kuzey Anadolu Fay Zonu (KAFZ) Örneği
Cumhuriyet
Üniversitesi
1700 11.2008 – 05.2012 Araştırmacı/Uzman Kurumsal (BAP v.b.)
Kuzey Anadolu Fay Zonu Üzerinde Kelkit Vadisi Boyunca Yer Alan Yerleşim Alanlarının Doğal Afet Risk Analizi ve Afet Bilgi Sisteminin Oluşturulması, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), Uygulamalı İleri
Araştırma Projesi
Cumhuriyet
Üniversitesi
3000000 01.06.2006– 01.06.2008 Araştırmacı/Uzman Ulusal


YAYINLARI

SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler

Orhan Tatar, Fatih Poyraz, Halil Gürsoy, Ziyadin Cakir, Semih Ergintav, Zafer Akpınar, Fikret Koçbulut, Fikret Sezen, Tarık Türk, Kemal Ö. Hastaoğlu, Ali Polat, B. Levent Mesci, Önder Gürsoy, İ. Ercüment Ayazlı, Rahşan Çakmak, Alpay Belgen, Hakan Yavaşoğlu, 2011, Crustal deformation and kinematics of the Eastern Part of the North Anatolian Fault Zone (Turkey) from GPS measurements, Tectonophysics, doi: 10.1016/j.tecto.2011.11.010


Diğer dergilerde yayınlanan makaleler

Önder GÜRSOY, Şinasi KAYA, Ziyadin ÇAKIR (2012), “Spectral Angle Mapper (SAM) yöntemi ile litolojik sınıflandırılma”, İstanbul Teknik Üniversitesi DergisiÖnder GÜRSOY, Şinasi KAYA, Kaan Şevki KAVAK (2011), “Almus Fay Zonu’nun jeolojik özelliklerinin uzaktan algılama yöntemleri ve sayısal arazi modeli ile incelenmesi”, Cumhuriyet Yerbilimleri Dergisi, Cilt: 28, Sayı: 2, Sayfa: 87-100