Projeler

Devam Eden Projeler

*Monitoring of Koyulhisar landslides using PS-InSAR method.

*Monitoring of landslides on east part of North Antolia Fault Zone (NAFZ) using PS-InSAR method with high resolution TerraSAR-X.

*Mülkiyet Deseni İle Kentsel Büyüme İlişkisinin Simülasyon Modelinin Oluşturulması

*Uzaktan Algılama ve Yersel Spektral Ölçme Verileri İle Kayaç ve Minerallerin Haritalanması ve Cumhuriyet Üniversitesi Spektral Kütüphanesinin Oluşturulması: Sivas İli Kangal Bölgesi

*Gediz Grabeninin Dogu Kesimindeki Tektonik Hareketlerin GPS ile Belirlenmesi

*The Eastern Part of Gediz Graben Determination Methods of Tectonice Movements GPS and PS-INSAR

*Gediz Grabeninin Doğu Kesimindeki Tektonik Hareketlerin GPS ve PS-İNSAR Yöntemleri Kullanılarak Belirlenmesi

*TR72 Bölgesi Tarımsal Uygulamalarda Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Entegrasyon Projesi

Biten Projeler

*1. ve 2. Boğaz Köprülerinin Tetiklediği Kentsel Büyümenin Simulasyon Modelinin Yaratılması Ve Bu Modelin 3. Köprü Alternatif Güzergahlarına Uygulanarak Koruma Alanlarına Etkisinin Araştırılması.

*Afet Bilgi Sistemi Altyapısının Oluşturulması ve Kuzey Anadolu Fay Zonu Üzerinde (Erbaa) Uygulanması.

*Anadolu Fay Zonu Üzerinde Erbaa (Tokat) İle Çayırlı (Erzincan) Arasında Kalan Bölgenin Gps Tekniği Yöntemiyle Deprem Riskinin Belirlenmesi.

*Sivas Koyulhisar Heyelanının GPS İle İzlenmesi.

* Kuzey Anadolu Fay Zonu’ndaki (Erzincan-Çayırlı ile Sivas- Koyulhisar Arası) Litolojik Farklılık ve Benzerliklerin Uzaktan Algılama Yöntemleri ile Belirlenmesi

*Optik uydu görüntüleri yardımıyla heyelan alanlarında meydana gelen yatay yer değiştirmelerin belirlenmesi:Kuzey Anadolu Fay Zonu (KAFZ) (Sivas ili Koyulhisar ilçesi ve Civarı) Örneği

*Uzay Radar Görüntülerinden Ps-InSAR ve DINSAR Yöntemleri Kullanılarak Heyelanların Belirlenmesi, İzlenmesi ve Heyelan Bilgi Sisteminin Oluşturulması: Kelkit Vadisi Örneği.

*Monitoring of the North Anatolian Fault Zone Between Ayvali (Ladik-Samsun) and Destek (Tasova-Amasya) by InSAR.

*Gps ve Ps-Insar Yöntemleri Kullanilarak Heyelanlarin İzlenmesi ve Afet Bilgi Sistemi Tabanli Risk Analizlerinin Gerçekleştirilmesi: Koyulhisar (Sivas) Heyelanlari.