Başlangıç » Genel Bilgiler » Öz Görev & Öz Görü » Özgörev ve Özgörü

Özgörev ve Özgörü

HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ’NÜN ÖZGÖREVİ (MİSYON)

  • Öğrencilere mesleğe ilişkin bilgi vermek ve onların becerilerini geliştirmek,
  • Araştırma ve öğretim faaliyetlerinde bulunmak ve bunları öğrencilere/topluma aktarmak
  • Mesleğimizle ilgili teknoloji kullanımını özendirmek ve gelişimciliğine katkıda bulunmak,
  • Girişimci bir birey yetiştirerek mesleğimizin gelişimine katkıda bulunmak,
  • Disiplinlerarası çalışmaların önemini kavramış bir mühendis yetiştirmektir.

HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ’NÜN ÖZGÖRÜSÜ (VİZYON)

  • Ulusal ve uluslararası mesleki kuruluşlarla işbirliği yapmak,
  • Öğrenci, öğretim kadrosu, mezunlar ve işverenlerle iyi bir etkileşimin oluşmasını sağlamak,
  • Ders içeriklerini sürekli olarak güncel tutmak ve bölümün fiziki altyapısını geliştirmek,
  • Farklı disiplinlerle birlikte çalışarak katma değeri yüksek olan projeler üretmektir.