Başlangıç » Personel » Akademik Personel » Fotogrametri ve Uzaktan Alg. » Arş. Gör. Anıl Can BİRDAL

Arş. Gör. Anıl Can BİRDAL

                                                   
    ANIL CAN BİRDAL              
    ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ              
                                                   
          E-Posta Adresi : anilcanbirdal@gmail.com  
          Telefon (İş) : 3462191010-2447  
          Telefon (Cep) : 5075565897  
          Faks :    
          Adres : Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi A Binası Geomatik Mühendisliği Bölümü  
                                   
                                                   
                                                   
      Öğrenim Bilgisi                
                                                   
                 
                                                   
     

Doktora

  ANADOLU ÜNİVERSİTESİ          
        FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (DR)          
     

2017

           
                                                   
                 
                                                   
     

Yüksek Lisans

  ANADOLU ÜNİVERSİTESİ          
        FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ANABİLİM DALI/UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ BİLİM DALI          
     

2013

           
                      Tez adı: Ağaç Yüksekliklerinin Belirlenmesinde İnsansız Hava Araçlarının Kullanımı (Eskişehir Kent Ormanı Örneği)   Tez Danışmanı:(UĞUR AVDAN,TARIK TÜRK)          
                                                   
                 
                                                   
     

Lisans

  BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ          
        MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ          
     

2008-2013

           
                                                   
                                                   
      Görevler                        
                                                   
                 
     

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ/MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/FOTOGRAMETRİ ANABİLİM DALI (27 Eylül 2013 Başlangıç)          
     

2013

         
                                                   
                                                   
      Projelerde Yaptığı Görevler:                      
              Ağaç Yüksekliklerinin Belirlenmesinde İnsansız Hava Araçlarının Kullanımı  Eskişehir Kent Ormanı Örneği , Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, , 10/10/2014 – 25/11/2016 (ULUSAL)        
       

1.

       
                                                   
                Optik Uydu Görüntüleri Yardımıyla Heyelan Alanlarında Meydana Gelen Yatay Yer Değiştirmelerin Belirlenmesi  Kuzey Anadolu Fay Zonu  Kafz   Sivas İli Koyulhisar İlçesi ve Civarı  Örneği  TÜBİTAK Projesi, TÜBİTAK PROJESİ, Bursiyer, 2013-2015 (ULUSAL)        
       

2.

       
                                                   
                                                   
      İdari Görevler                                    
                          CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ/MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/FOTOGRAMETRİ ANABİLİM DALI    
     

Farabi Koordinatörü

   
           

2014

     
                                       
                          CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ/MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/FOTOGRAMETRİ ANABİLİM DALI    
     

Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörü

   
           

2014

     
                                       
 
                               
                               
                CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ/MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/FOTOGRAMETRİ ANABİLİM DALI      
   

Erasmus Koordinatörü

     
     

2014

       
                       
                               
                               
    Eserler                    
    Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:          
          BİRDAL ANIL CAN,AVDAN UĞUR,TÜRK TARIK (2017).  Estimating tree heights with images from an unmanned aerial vehicle.  Geomatics, Natural Hazards and Risk, 1-13., Doi: 10.1080/19475705.2017.1300608 (Yayın No: 3452215)          
   

1.

         
                   
                               
                               
    Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler :          
          GÜRSOY ÖNDER,BİRDAL ANIL CAN,ÖZYONAR FUAT,KASAKA ERGÜN (2015).  Determining and Monitoring the Water Quality of Kizilirmak River of Turkey  First Results.  36th International Symposium on Remote Sensing of Environment (ISRSE) (Berlin/Germany) (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1706442)          
   

1.

         
                   
                               
          POYRAZ FATİH,HASTAOĞLU KEMAL ÖZGÜR,TİRYAKİOĞLU İBRAHİM,TATAR ORHAN,GÜRSOY ÖNDER,KOÇBULUT FİKRET,TÜRK TARIK,Demirel Mehmet,DUMAN HÜSEYİN,Ahmet Faruk Ciğer,BİRDAL ANIL CAN (2015).  The Eastern Part Of Gediz Graben Determination Methods of Tectonic Movements GPS And Ps Insar  The First Results.  European Geosciences Union General Assembly 2015 (Austria/Vienna) (Tam Metin Bildiri/Poster)(Yayın No:1706009)          
   

2.

         
                   
                               
          Demirel Mehmet,POYRAZ FATİH,HASTAOĞLU KEMAL ÖZGÜR,TÜRK TARIK,TATAR ORHAN,BİRDAL ANIL CAN (2015).  Comparing the Results of Terrasar X And Envisat Sar Images With Ps InSAR Methods On Slow Motion Landslides  Koyulhisar  Turkey.  European Geosciences Union General ASsembly 2015 (Austria/Vienna) (Tam Metin Bildiri/Poster)(Yayın No:1706048)          
   

3.

         
                   
                               
          TÜRK TARIK,GÖRÜM TOLGA,BİRDAL ANIL CAN,TATAR ORHAN (2015).  Landslide displacement measurements from Optical Satellite Images  A Case Study on the North Anatolian Fault Zone.  European Geosciences Union General Assembly 2015 (Austria/Vienna) (Tam Metin Bildiri/Poster)(Yayın No:1706145)          
   

4.

         
                   
                               
          GÜRSOY ÖNDER,BİRDAL ANIL CAN,ÖZYONAR FUAT,KASAKA ERGÜN (2015).  The Water Quality Assesment of Kizilirmak River of Turkey  First Results.  Mapping Water Bodies from Space – MWBS 2015 (Frascati/Rome/Italy) (Tam Metin Bildiri/Poster)(Yayın No:1706337)          
   

5.

         
                   
                               
                               
    Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:    
        KÖSE DERYA DİLARA,BİRDAL ANIL CAN,TÜRK TARIK (2017).  Kent Bilgi Sistemi (KBS) Çalışmalarında Kullanıcı Arayüz Programının Gerekliliği: Erzurum İli Örneği.  Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği (TUFUAB) 9. Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3451075)    
   

1.

   
           
                               
        SAYKILI İLKNUR,BİRDAL ANIL CAN,TÜRK TARIK (2017).  En Uygun Arazi Kullanım Planlarının CBS ile İncelenmesi: Sivas İli Örneği.  Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği (TUFUAB) 9. Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3451076)    
   

2.

   
           
                               
        Karaca Cengiz,BİRDAL ANIL CAN,TÜRK TARIK (2016).  Taşkın Risk Alanlarının Coğrafi Bilgi Sistemleri ile İncelenmesi.  Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu 2016 (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3444659)    
   

3.

   
           
                               
        BİRDAL ANIL CAN,AVDAN UĞUR,TÜRK TARIK (2016).  İnsansız Hava Araçları ile Elde Edilen Verilerden Ağaç Yüksekliklerinin Tahmin Edilmesi.  Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu 2016 (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3444666)    
   

4.

   
           
                               
        AKTAŞ HASRET,ÇINAR MURAT CAN,BİRDAL ANIL CAN,TÜRK TARIK (2016).  İnsansız Hava Araçları ile Elde Edilen Verilerin Değerlendirilmesinde Yaygın Kullanılan Yazılımların İncelenmesi.  Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu 2016 (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3444664)    
   

5.

   
           
                               
        TÜRK TARIK,GÖRÜM TOLGA,BİRDAL ANIL CAN (2015).  Optik Uydu Görüntüleriyle Heyelan Alanlarında Ki Kütle Hareketlerinin İncelenmesi  Kuzey Anadolu Fay Zonu Örneği.  Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği (TUFUAB) VIII. Sempozyumu (Konya) (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1705745)    
   

6.

   
           
                               
        GÜRSOY ÖNDER,BİRDAL ANIL CAN (2014).  Farklı Uydu Verilerinin Bant Birleştirilmesinden Sonra Spektral Sınıflandırmalarda Kullanılması.  5. Uzaktan Algılama-Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu (İstanbul) (Tam Metin Bildiri/Poster)(Yayın No:1705530)    
   

7.

   
           
                               
        Y. YAZAR, U. AVDAN, A. BİRDAL, M, TÜN (2010).  Mimari Belgelemede Lazer Tarama Uygulamaları  Kurşunlu Külliyesi Okuma Salonu Örneği .  Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, Mühendislik Ölçmeleri STB Komisyonu 5. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu (Zonguldak), 263-264. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:891165)    
   

8.

   
           
                               
                               
                 

2

 
                   
                   
    Üniversite Dışı Deneyim          
    2012-2012 Harita Mühendisi            
    İnan Harita, (Ticari (Özel))    
    2011-2011 Stajer            
    Laser Scanning Europe Şirketi (Magdeburg/Almanya), Stajer, (Diğer)    
    2010-2010 Stajer            
    Anadolu Üniversitesi Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsü, Stajer, (Diğer)    
                   
                   
         
                   
         
                   
           

3